Friedová Marie Graf
Start

Rozená : Seborová
Manžel : Fried František

Děti :
Hampejsová Anna
Fried
František
+ Seborová
Marie
Friedová
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Vahnerová Marie

Zeťové a snachy :
Zeť : Hampeis Josef