Hampejsová Anna 6 Graf        Start

Rozená : Friedová
Manžel : Hampeis Josef
Děti :
Vahnerová (Hampejsová) Marie 1856 -