Fried František 7 Graf        Start

Děti :
Hampejsová (Friedová) Anna