Vacková Františka 7 Graf        Start

Rozená : Zoubková
Manžel : Vacek Karel
Děti :
Zemanová (Vacková) Kristina 1826 -