Vacek Karel Graf
Start

Manželka : Vacková (Zoubková) Františka

Děti :
Zemanová Kristina
Vacek
Karel
+ Zoubková
Františka
Vacková
Kristina

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Zeman Leopold

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Zoubek Matěj
Zeťové a snachy :
Zeť : Zeman Jan