Vlková Ludmila Graf
Start

Rozená : Vlková
Narozena : 17.9.1925 Vinařice
Zemřela : 28.12.1925
Otec : Vlk František
Matka : Vlková (Svítková) Ludmila
Vlk
František
+ Svítková
Ludmila
Vlk
Vratislav
Vlková
Ludmila
Vlk
Jiří

Sourozenci :
Bratr : Vlk Jiří
Bratr : Vlk Vratislav
Prarodiče :
Děda : Vlk Antonín
Babička : Vlková Antonie

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Vlk Jaroslav
Bratranec : Vlk Ladislav
Bratranec : Vlk Miloslav
Sestřenice : Vlková Vlasta
Sestřenice : Janebová Zdeňka
Strýcové a tety :
Strýc : Vlk Antonín
Strýc : Vlk Arnold