Vlková Ludmila Graf
Start

Rozená : Svítková
Narozena : 12.9.1897 Divice
Manžel : Vlk František
   oddáni : 6.11.1920

Děti :
Vlk Vratislav
Vlková Ludmila
Vlk Jiří
Vlk
František
+ Svítková
Ludmila
Vlk
Vratislav
Vlková
Ludmila
Vlk
Jiří


Tcháni a tchyně :
Tchán : Vlk Antonín
Tchyně : Vlková Antonie
Zeťové a snachy :
Snacha : Vlková Naděžda
Snacha : Vlková Vlasta