Vahnerová Kateřina Graf
Start

Rozená : Hollanerová
Narozena : 1800
Manžel : Vahner Martin
   oddáni : 23.7.1820 Praha, sv. Jiljí Archiv

Děti :
Vahner František
Vahner Martin
Vahnerová Anežka
Poznámky : Hollaner von Hohenfels
aus Prag
Vahner
Martin
+ Hollanerová
Kateřina
Vahner
František
Vahner
Martin
Vahnerová
Anežka

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vahner Antonín
Vnuk : Vahner Jan
Vnuk : Vahner Vincent

Tcháni a tchyně :
Tchyně : Vahnerová Anna
Tchán : Vahner Josef
Zeťové a snachy :
Snacha : Vahnerová Helena
Snacha : Vahnerová Anna