Dyk Hermann 3 Graf        Start

Narozen : 4.11.1905 Rehberg/Krems
Otec : Dyk Anton 1872 - 1926
Manželka : Dyk-Huber (Huber) Ida Martha 1907 -
Sourozenci :
Dyk Anton 1904 -
Dyk Hermann 1905 -
Dyk Otto 1916 -