Zdroje informací Start
 
Vicherové Digitalní archiv Zemského archivu v Opavě
Jiří Kobylanský (Díky za nakopnutí, po němž jsem se po 11 letech opět začal zabývat rodokmenem.)
Vestfálové, Beerové Vilém Vestfál: rodokmen
Dykové, Šulcové Alois Dyk: Z pamětí mlynářského rodu Dyků
Weinfurterové Josef Sanitrák: Životopis Karla Weinfurtera