Zeman Kašpar Graf
Start

Manželka : Zemanová (Pačalová) Kateřina

Děti :
Zeman Jan
Zeman
Kašpar
+ Pačalová
Kateřina
Zeman
Jan

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Zeman Leopold

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Pačal Jan
Zeové a snachy :
Snacha : Zemanová Kristina