Vahnerová Karolina Graf
Start

Rozená : Hajná
Narozena : 26.4.1893
Manžel : Vahner Antonín

Děti :
Wahnerová Helena
Vahner
Antonín
+ Hajná
Karolina
Wahnerová
Helena


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Vahnerová Anna
Tchán : Vahner Antonín
Zeové a snachy :
Ze : Núňez Sergio