Vlčková Hedvika Graf
Start

Rozená : Koláčková
Otec : Koláček Tomáš
Matka : Koláčková (Renta) Veronika
Manžel : Vlček Jiří
   oddáni : 22.12.1780 Poruba 3 Archiv

Koláček
Tomáš
+ Renta
Veronika
Koláček
Pavel
Koláčková
Hedvika

Sourozenci :
Bratr : Koláček Pavel
Prarodiče :
Babička : ???
Děda : Koláček Pavel
Babička : Koláčková Rosina
Děda : Renta Pavel

Synovci a neteře :
Synovec : Koláček František
Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Vlček Jakub