Vlková Doubravka Graf
Start

Rozená : Staňková
Manžel : Vlk Pavel

Děti :
Vlková Doubravka
Vlk Tomáš
Vlk
Pavel
+ Staňková
Doubravka
Vlková
Doubravka
Vlk
Tomáš


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Vlková Marie
Tchán : Vlk Miloslav