Vicherek Jindřich Graf
Start

Narozen : 1870
Zemřel : 1966
Manželka : ???

Děti :
Vicherek
Poznámky : ze Suché
??? + ???
Vicherková
Žofie
Vicherek
Jindřich
Vicherek
Jindřich
+ ???
Vicherek

Sourozenci :
Sestra : Vicherová Žofie
Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vicherek Petr

Synovci a neteře :
Synovec : Vicher Miroslav
Synovec : Vicher Zdeněk
Zeové a snachy :
Snacha : ???