Vestfálová Jitka 1 Graf        Start

Rozená : Klofandová
Manžel : Vestfál Václav
Dìti :
Vestfálová Ema
Vestfálová Soòa
Vestfál Boris