Vahnerová Marie 4 Graf        Start

Rozená : Vahnerová
Narozena : 21.6.1883 Praha
Otec : Vahner Antonín 1854 - 1914
Poznámky :
  učitelka hudby
Sourozenci :
Vahnerová Marie 1883 -
Vahnerová Helena 1884 -
Vahner Antonín 1889 - 1946