Vahnerová Anežka Graf
Start

Rozená : Vahnerová
Narozena : 1883
Otec : Vahner Vincent
Matka : Vahnerová (Hampejsová) Marie
Poznámky : vdána ve Vídni
Vahner
Vincent
+ Hampejsová
Marie
Vahnerová
Anežka
Vahner
Jan
Vahner
Antonín
Vahner
Otto

Sourozenci :
Bratr : Vahner Antonín
Bratr : Vahner Otto
Bratr : Vahner Jan
Prarodiče :
Babička : Hampejsová Anna
Děda : Hampeis Josef
Babička : Vahnerová Anna
Děda : Vahner Martin

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Vahner Antonín
Sestřenice : Vahnerová Helena
Sestřenice : Vahnerová Marie
Strýcové a tety :
Strýc : Vahner Antonín
Strýc : Vahner Jan
Synovci a neteře :
Neteř : Soukupová Anna
Neteř : Vlková Růžena