Šulcová Marie 7 Graf        Start

Rozená : Vojáčková
Narozena : 1792
Poznámky :
   z Tetína, vdova po obrfořtu karlštejnském,
  vdova, Kotásková, 3 dět. z 1.m
  4 dcery z 2.m; dvě zemřely mladé
Manžel : Šulc Aloys 1775 - 1852
   oddáni : 23.11.1818 Poučník 42 Archiv