Staňková Alžběta Graf
Start

Rozená : Paříková
Manžel : Staněk Karel

Děti :
Staněk František
Staněk Josef
Poznámky : Pavríková
Staněk
Karel
+ Paříková
Alžběta
Staněk
František
Staněk
Josef

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Staněk Antonín
Vnuk : Staněk František
Vnuk : Staněk Jan
Vnuk : Staněk Josef
Vnučka : Staňková Kateřina

Tcháni a tchyně :
Tchán : Staněk František
Tchyně : Staňková Kateřina
Zeťové a snachy :
Snacha : Staňková Kateřina
Snacha : Staňková Marie