Švaňková Dorota 8 Graf        Start

Rozená : Šedivá
Manžel : Švaněk Jan
Děti :
Veselá (Švaňková) Marie