Schayer Jan 9 Graf        Start

Manželka : Schayerová Marie
Děti :
Vlčková (Schaierová) Mariana 1767 -