Řezáč Josef Graf
Start

Manželka : Řezáčová (Hanušová) Magdalena

Děti :
Mlčochová Josefa
Poznámky : čtvrtláník ve Věžkách
rolník ze Zlobic
Řezáč
Josef
+ Hanušová
Magdalena
Řezáčová
Josefa

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Omastová Marie

Tcháni a tchyně :
Tchyně : ???
Tchán : Hanuš Vincenc
Zeové a snachy :
Ze : Mlčoch Jan