Pitucha Vincent Graf
Start

Manželka : Pituchová (Vicherová) Františka

Děti :
Pitucha Emerich
Pituchová Anděla
Pituchová Antonie
Pituchová Marie
Pitucha Ludvík
Pitucha
Vincent
+ Vicherová
Františka
Pitucha
Emerich
Pituchová
Anděla
Pituchová
Antonie
Pituchová
Marie
Pitucha
Ludvík


Tcháni a tchyně :
Tchán : Vicher Jan
Tchyně : Vicherová Terezie
Zeťové a snachy :
Snacha : Pituchová Anežka