Netíková Zdeňka 3 Graf        Start

Rozená : Hofrichterová
Narozena : 4.10.1908 Kostelec nad Orlicí 240
Manžel : Netík Miroslav 1907 -