Matušková Dorota Graf
Start

Manžel : Matušek Jiří

Děti :
Šebestová Anna
Matušek
Jiří
+ Matušková
Dorota
Matušková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Šebesta Ondřej
Vnuk : Šebesta Bernard
Vnuk : Šebesta Jan
Vnuk : Šebesta Josef
Vnučka : Šebestová Marie
Vnuk : Šebesta Václav
Vnučka : Vicherová Helena

Zeťové a snachy :
Zeť : Šebesta Ondřej