Springerová Vincentia Graf
Start

Rozená : Křivánková
Narozena : 1779
Zemřela : 1842
Manžel : Springer Antonín

Děti :
Vahnerová Anna
Springer
Antonín
+ Křivánková
Vincentia
Springerová
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vahner Antonín
Vnuk : Vahner Jan
Vnuk : Vahner Vincent

Zeové a snachy :
Ze : Vahner Martin