Karkoška Berdard 6 Graf        Start

Narozen : 9.5.1793 Petøvald 18 Archiv
Zemøel : 26.5.1793 Petøvald 18 Archiv
Otec : Karkoška Ondøej 1756 - 1811
Matka : Karkošková (Franková) Anna 1759 - 1794
Sourozenci :
Karkoška Berdard 1793 - 1793
Karkoška Jiøí 1793 -