Karkoška Adam 11 Graf        Start

Rozená : Karkoška
Manželka : Karkošková Hedviga - 1695
Děti :
Karkoška Jakub