Karkoška Adam Graf
Start

Rozená : Karkoška
Manželka : Karkošková Hedviga

Děti :
Karkoška Jakub
Karkoška
Adam
+ Karkošková
Hedviga
Karkoška
Jakub

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Karkoška Ondřej

Zeťové a snachy :
Snacha : Karkošková Justina