Fríštík Ondřej Graf
Start

Manželka : Fríštíková (Kryglová) Marie

Děti :
Vicherová Anna
Fríštík
Ondřej
+ Kryglová
Marie
Fríštíková
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vicher Jan
Vnuk : Vicher Jiří
Vnučka : Vicherová Marie
Vnuk : Vicher Ondřej
Vnuk : Vicher Pavel

Zeové a snachy :
Ze : Vicher Jiří