Dyková Anna 3 Graf        Start

Rozená : Riklová
Narozena : 1910
Manžel : Dyk Zdeněk 1902 -