Dyková Marie 5 Graf        Start

Rozená : Grundová
Narozena : 14.12.1849
Zemřela : 1890
Manžel : Dyk Vilém 1848 - 1900
Děti :
Dyk Vilém 1874 -