Dyková Selma 3 Graf        Start

Poznámky :
  MUDr. Selma Dyková CSc.
Manžel : Dyk Jaroslav 1910 -