Dyková Olga 4 Graf        Start

Rozená : Všetečková
Narozena : 1882
Manžel : Dyk Václav 1876 -
Děti :
Hubičková (Dyková) Marie 1909 -
Dyk Václav 1912 -
Dyková Olga