Dyková Gabriela 5 Graf        Start

Rozená : Ballingová
Manžel : Dyk Jan 1832 - 1870
Děti :
Sahulová (Dyková) Iréna
Gabesamová (Dyková) Eugenie