Rozmara Vojtěch 5 Graf        Start

Zemřel : 1909
Manželka : Rozmarová (Dyková) Valentina 1854 - 1923
Děti :
Rozmarová Lidmila 1879 -
Rozmara Dušan 1883 -
Rozmarová Helena
Rozmara Miloš 1885 -
Rozmara Vladimír 1888 -
Rozmara Slavoj 1892 -