Stankusch Anna 7 Graf        Start

Rozená : Czampik
Manžel : Stankusch Josef
Děti :
Antošíková (Steinkusek) Veronika 1817 -