Brázdová Anna 6 Graf        Start

Rozená : Brázdová
Narozena : 25.12.1790 Krychnov 27
Otec : Brázda Jakub 1755 - 1820
Sourozenci :
Brázda Jan 1786 -
Brázda František 1787 - 1795
Brázdová Anna 1789 - 1790
Brázdová Anna 1790 -
Brázda Jan 1792 - 1792
Brázda Josef 1793 -
Brázda Jakub 1796 -
Brázda Václav 1798 -
Brázda Jan 1800 -
Brázdová Veronika 1803 - 1803
Brázdová Veronika 1804 - 1814
Brázda Jiří 1806 - 1814
Brázdová Antonie 1809 -