Grabocký Pavel Graf
Start

Rozená : Grabocký
Manželka : ???

Děti :
Vicherová Anna
Grabocký
Pavel
+ ???
Grabocká
Anna

Vnuci a vnučky :
Vnuk : Vicher Jan
Vnuk : Vicher Josef
Vnučka : Vicherová Marie

Zeové a snachy :
Ze : Vicher Pavel