Foltýn Josef Graf
Start

Rozená : Foltýn
Narozen : 19.12.1852
Zemřel : 1914
Manželka : Vichrová Jenovefa

Děti :
Foltýn František
Foltýn
Josef
+ Vichrová
Jenovefa
Foltýn
František


Tcháni a tchyně :
Tchyně : Vichrová Jana
Tchán : Vicher Jan