120   I_h   balli120c120   O_h   cbf4120   I_h   icosFl3120   I_h   simDode120120   T_d   tetr8
108   O_h   cuboc108105   D_5h   deca5100   T_d   366Fl396   O_h   ballc9696   O_h   cubeFl3
92   I_h   icosCont485   O_h   octa572   O_h   ball7272   O_h   ballc7272   O_h   ballc72a
72   I_h   balli7272   O_h   simOcta7272   T_d   simTetr7264   O_h   cube460   I_h   balli60