Mary Luxemburg Graf
Start

Otec : Jindřich VII. of Luxemburg
Manžel : Charles IV. Capet
Jindřich VII.
of Luxemburg
+ ???
Mary
Luxemburg
Jan
of Luxemburg

Sourozenci :
Bratr : Jan of Luxemburg
Prarodiče :
Babička : ???
Děda : Henry III. Luxemburg

Synovci a neteře :
Neteř : Anne Luxemburg
Synovec : Jan Jindřich Lucemburský
Neteř : Jutta Luxemburg
Synovec : Karel IV. Lucemburský
Neteř : Margarete Luxemburg
Synovec : Václav Luxemburg
Tcháni a tchyně :
Tchán : Philip IV. Capet
Tchyně : Joan I. de Blois