Johann Wittelsbach Graf
Start

Narozen : 1383
Zemřel : 1443
Otec : Ruprecht III. Wittelsbach
Manželka : ???
Děti :
Christoph III. Wittelsbach
Ruprecht III.
Wittelsbach
+ ???
Ludwig III.
Wittelsbach
Elisabeth
Wittelsbach
Johann
Wittelsbach
Stefan
Wittelsbach
Johann
Wittelsbach
+ ???
Christoph III.
Wittelsbach

Sourozenci :
Sestra : Elisabeth Wittelsbach
Bratr : Ludwig III. Wittelsbach
Bratr : Stefan Wittelsbach
Prarodiče :
Babička : ???
Děda : Ruprecht II. Wittelsbach

Synovci a neteře :
Synovec : Friedrich I. Wittelsbach
Synovec : Ludwig I. Wittelsbach
Neteř : Mathilde Wittelsbach