Cimburgis Mazovská Graf
Start

Manžel : Arnošt Železný
Děti :
Fridrich V. Habsburg
Albrecht VI. Habsburg
Arnošt
Železný
+ Cimburgis
Mazovská
Fridrich V.
Habsburg
Albrecht VI.
Habsburg

Vnuci a vnučky :
Vnučka : Kunigunde Habsburg
Vnuk : Maxmilián I. Habsburg

Tcháni a tchyně :
Tchán : Leopold III. Habsburg
Tchyně : Viridis Viscontiová
Zeťové a snachy :
Snacha : Eleonora Portugalská
Snacha : Mathilde Wittelsbach