Blanche of Navarre Graf
Start

Zemřela : 1229
Otec : Sancho VI. of Navarre
Manžel : Theobald III. de Blois
Děti :
Theobald I. de Blois
Poznámky :
Jimeno
Sancho VI.
of Navarre
+ ???
Sancho VII.
of Navarre
Berengaria
of Navarre
Blanche
of Navarre
Theobald III.
de Blois
+ Blanche
of Navarre
Theobald I.
de Blois

Sourozenci :
Sestra : Berengaria of Navarre
Bratr : Sancho VII. of Navarre
Prarodiče :
Děda : Garcia IV. of Navarre
Babička : ???
Vnuci a vnučky :
Vnuk : Henry I. de Blois
Vnuk : Theobald II. de Blois

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Alphonso VIII. of Castile
Strýcové a tety :
Teta : Blanche of Navarre
Tcháni a tchyně :
Tchán : Henry I. de Blois
Tchyně : Mary Capet
Zeové a snachy :
Snacha : ???