Alžběta Vilemíma Wurttemberská Graf
Start

Manžel : František II.


Tcháni a tchyně :
Tchán : Leopold II.
Tchyně : Marie Ludovíka Neapolsko-sicilská