Anežka Česká Graf
Start

Narozena : 20.1.1211
Zemřela : 6.3.1282
Otec : Přemysl Otakar I.
Matka : Konstancie Uherská
Poznámky :
svatá Anežka Česká
1874 blahoslavená
12.11.1989 svatořečená
Přemysl Otakar I.
+ Konstancie
Uherská
Anna
Přemyslovna
Václav I.
Anežka
Česká

Sourozenci :
Sestra : Anna Přemyslovna
Bratr : Václav I.
Prarodiče :
Babička : Judita Durynská
Děda : Vladislav II.

Bratranci a sestřenice :
Sestřenice : Ludmila
Strýcové a tety :
Strýc : Bedřich
Strýc : Jindřich Vladislav
Teta : Richza Přemyslovna
Synovci a neteře :
Synovec : Boleslav II. Piast
Synovec : Henryk III. Piast
Synovec : Přemysl Otakar II.
Synovec : Vladislav Přemyslovec