Dyková Marie Graf
Start

Rozená : Dyková
Otec : Dyk Antonín
Matka : Dyková (Dinimlová) Rosa
Dyk
Antonín
+ Dinimlová
Rosa
Dyk
Albert
Dyk
Michael
Dyk
Anton
Dyková
Marie
Dyková
Rosa

Sourozenci :
Sestra : Schleimerová Rosa
Bratr : Dyk Albert
Bratr : Dyk Anton
Bratr : Dyk Michael
Prarodiče :
Děda : Dyk Antonín
Babička : Dyková Baruška

Bratranci a sestřenice :
Bratranec : Dyk Vladimír
Sestřenice : Dyková Marie
Sestřenice : Dyková Jarmila
Bratranec : Dyk Miroslav
Bratranec : Dyk Emanuel
Bratranec : Dyk Viktor
Sestřenice : Rozmarová Lidmila
Bratranec : Rozmara Dušan
Sestřenice : Rozmarová Helena
Bratranec : Rozmara Miloš
Bratranec : Rozmara Vladimír
Bratranec : Rozmara Slavoj
Sestřenice : Řehořová Běla
Sestřenice : Fenclová Barbora
Sestřenice : Pluhařová Milada
Sestřenice : Mertenová Lidmila
Bratranec : Dyk Svatopluk
Sestřenice : Stocká Antonie
Bratranec : Lehmann Bohumír
Sestřenice : Lehmannová Markéta
Bratranec : Lehmann Mikuláš
Bratranec : Lehmann Gustav
Bratranec : Kieswetter Vratislav
Sestřenice : Kocková Božena
Bratranec : Kieswetter Bohumil
Bratranec : Kieswetter Miloš
Sestřenice : Košáková Zdena
Sestřenice : Šestáková Olga
Bratranec : Kieswetter Hanuš
Bratranec : Kieswetter Libor
Bratranec : Kieswetter Oldřich
Bratranec : Dyk Antonín
Sestřenice : Heidlmaierová Růžena
Sestřenice : Švábová Helena
Sestřenice : Gruntová Anna
Bratranec : Dyk Břetislav
Bratranec : Dyk Jaromír
Sestřenice : Ptejdlová Vlasta
Sestřenice : Dyková Libuška
Bratranec : Dyk Ctirad
Strýcové a tety :
Strýc : Dyk Václav
Strýc : Dyk Bohumil
Strýc : Dyk Emanuel
Teta : Rozmarová Valentina
Teta : Dyková Kristina
Teta : Dyková Kristina
Teta : Kieswetterové Barbora
Strýc : Dyk Jan
Teta : Lehmannová Antonie
Teta : Kieswetterová Marie
Teta : Dyková Josefina
Teta : Pánová Josefina
Strýc : Dyk Ferdinand
Strýc : Dyk Ferdinand
Strýc : Dyk Jaromír
Synovci a neteře :
Synovec : Dyk Anton
Synovec : Dyk Hermann
Synovec : Dyk Anton
Synovec : Dyk Michael
Synovec : Dyk Karl
Synovec : Dyk Otto
Synovec : Dyk Reinhard