1320   I   pentHexFl31320   I   sndode4holes1112   I_h   566-11121080   I_h   566-1080b900   I_h   balli900
750   I_h   rhtria5560   I_h   icosFl7492   I_h   icosCont8480   I   pentHexFl2480   I_h   rhtria4
420   I_h   balli420420   I_h   dode420420   I_h   icosFl6372   I_h   dode372362   I_h   icosCont7
360   I_h   balli360a360   I_h   balli360b360   I_h   balli360c360   I_h   balli360d360   I_h   balli360e